THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Maõ soá:           1008-981

  Coâng vieäc: NHAÂN
VIEÂN PHUÏ BEÁP

  Soá löôïng nam:    01                 Soá löôïng nöõ:       0

  Yeâu caàu:              LAØM
OÅN ÑÒNH, NHANH NHEÏN

  Thôøi gian laøm:    6H
-12H

  Nôi laøm vieäc:      ÑÖÔØNG
23, QUAÄN 4

  Löông:                  60.000Ñ/
BUOÅI + AÊN

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

            (Phoøng
H
TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm bán thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s