THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Maõ soá:        1008-982

  Coâng vieäc: PHUÏ
TROÂNG EM BEÙ

  Soá löôïng nam:    0                    Soá löôïng nöõ:       01

  Yeâu caàu:              CHAÊM
CHÆ, NGAÊN NAÉP

  Thôøi gian laøm:    7H
-11H (T7, CN NGHÆ)

  Nôi laøm vieäc:      CMT8,
QUAÄN TAÂN BÌNH

  Löông:                  20.000Ñ/H

  Hoà sô:

                                     Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

                             (Phoøng H TR ĐỜI SNG  – 33 Nguyeãn Thò Minh Khai

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm bán thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s