Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên – hạn 12.7

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

 

     Số : 897/GDĐT- TC             Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2010 của

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh.

I.         ĐỒI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:

   1.   Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;         Riêng đối với các huyện có khó khăn về phương tiện đi lại, sau khi tuyển dụng, nếu còn thiếu giáo viên thì được tuyển dụng giáo viên có hộ khẩu tạm trú, hộ khẩu tỉnh.

2.   Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.

3.    Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

4.   Không còn trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5.   Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên xin dự tuyển. Cụ thể:

a) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non, tiểu học;

b)   Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoạc có bằng tốt nghiệp cao đẳng khác và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học cơ sở;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác và có chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục hoặc tương đương đối với giáo viên trung học phổ thông;

d)   Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng;

e) Giáo viên tư vấn tâm lý học có bằng đại học chuyên ngành tâm lý giáo dục.

 III.  HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với giáo viên dự tuyển và thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc.

 

IV.   NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN:

 1.               Giáo viên mầm non giảng dạy tại các trường mầm non, giáo viên mầm non chuyên biệt giảng dạy tại các trường mầm non chuyên biệt.

2.               Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm:

         Giáo viên tiểu học;

         Giáo viên tiểu học chuyên biệt giảng dạy tại các trường tiểu học chuyên biệt;

         Giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Anh;

         Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục;

         Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc;

         Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật;

         Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học.

3.               Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở; Giáo viên trung học phổ thông giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bồi dưỡng giáo dục, các trường chuyên biệt, các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp.

4.               Giảng viên giảng dạy tại các trường TCCN và Cao đẳng.

 V.      ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

Ưu tiên trong tuyển dụng các trường hợp sau đây:

         Người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

         Người có bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

         Người tình nguyện phục vụ vùng sâu, vùng xa đối với giáo viên tiểu học.

         Người dân tộc thiểu số, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, con liệt sĩ, con ruột của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; bản thân là thương binh;

         Con thương binh, bệnh binh, con người hoạt động cách mạng;

         Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Đội viên thanh niên xung phong; Đội trí thực trẻ; tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

VI.   HỒ SƠ XIN DỰ TUYỂN:

 Hồ sơ của người xin dự tuyển gồm có:

     1. Đơn xin xét tuyển giáo viên có dán ảnh 4×6 (theo mẫu);
2.      Bản sao chứng minh nhân dân (photocopy trên khổ giấy A 4);
3.      Bản sao hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) đối với những người có đơn tình nguyện (photocopy trên khổ giấy A 4) có xác nhận sao y bản chính;
4.      Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận sao y bản chính (photocopy trên khổ giấy A 4);
5.      Bản sao phiếu điểm (photo trên khổ giấy A 4) có xác nhận sao y bản chính theo yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch xin dự tuyển;
6.      Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương (
theo mẫu);
7.      Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
8.      Giấy khám sức khỏe của các Trung tâm y tế quận, huyện trở lên (không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);
9.      Các loại giấy chứng nhận (photocopy trên khổ giấy A 4) thuộc diện hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
Tất cả các loại hồ sơ nêu trên đều được sắp xếp theo thứ tự qui định, người xin dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay. 

Nếu là giáo viên có quá trình giảng dạy đúng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, bán công hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, bán công sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm công tác giảng dạy tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu không quá 6 tháng tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2010, yêu cầu bổ sung:

1.      Bản sao Quyết định thôi việc;

2.      Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội;

3.      Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi xin thôi việc.

Để được xem xét bổ nhiệm ngạch theo Thông tư số 04/2007/TT – BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ (không qua quá trình thử việc).

VII.                            THỜI GIAN THU NHẬN HỒ SƠ: 

1.               Thời gian đăng ký dự tuyển:

 Kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2010 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2010. Người dự tuyển vào trang web tại địa chỉ: http://www.edu.vn/phongtccb, thực hiện các bước sau:

Chọn  Menu tuyển dụng ;

(Sau đó chọn: hoặc Hướng dẫn; hoặc thông báo; hoặc đăng ký; hoặc danh sách các đơn vị; hoặc xem thống kê số liệu đăng ký; hoắc sửa chữa…) để tìm hiểu thông tin và đăng ký dự tuyển.

Trong thời gian này, người dự tuyển thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký dự tuyển trên trang web (thông tin sẽ được cập nhật hàng ngày) và người dự tuyển có thể thay đổi nhiệm sở (nếu cần).

Người dự tuyển phải nhập đúng mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để truy cập vào trang thông tin của cá nhân và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin mà người dự tuyển đăng nhập (Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân là mật khẩu để truy cập vào trang web).

 2.   Thời gian rà soát dữ liệu: từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2010 tại các địa điểm sau:

         Đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp: tại Phòng Giáo dục và đào tạo quận, huyện mà người dự tuyển đăng ký (đính kèm địa chỉ các Phòng Giáo dục và Đào tạo);

         Đối với cấp học trung học phổ thông: tại hội trường trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

         Đối với cấp học trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng: tại trường người dự tuyển đăng ký tuyển dụng (đính kèm địa chỉ các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng). 

3.   Thời gian nhận hồ sơ: Khi được thông báo kết quả trúng tuyển, người dự tuyển nộp hồ sơ tại các địa điểm sau:

       Đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp: tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện mà người dự tuyển trúng tuyển.

       Đối với trường Trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nộp hồ sơ tại trường được phân công công tác (có địa chỉ ghi trong giấy giới thiệu nhận nhiệm sở).

4.   Yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng ở các quận, huyện tại địa chỉ trang web http://www.edu.vn/phongtccb của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có bảng chỉ tiêu tuyển dụng cho từng đơn vị trước ngày 15 tháng 5 năm 2010.

5.   Người dự tuyển đã trúng tuyển ở các quận, huyện phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện nhận nhiệm sở thì sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau./.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Việc làm toàn thời gian. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s